Landskrone /
 

LandskroneUnterhaltungsblatt1914November3.11.1914