Landskrone /
 

LandskroneUnterhaltungsblatt1914September19.9.1914