Landskrone /
 

LandskroneUnterhaltungsblatt1914September12.9.1914