Landskrone /
 

LandskroneUnterhaltungsblatt1914Mai23.5.1914